Czwarta  edycja Targów Edukacyjnych EDU-Opole odbędzie się w dniach 9 i 10 maja 2017 roku w  Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu. Targi są miejscem prezentacji kompleksowej oferty edukacyjnej począwszy od szkół publicznych i prywatnych na różnych poziomach nauczania, uczelni wyższych, ośrodków kształcenia ustawicznego, ośrodków zajęć pozaszkolnych, szkół językowych, ośrodków kształcenia zawodowego i alternatywnego, ośrodków doradztwa zawodowego oraz pełnej gamy  środków i pomocy dydaktycznych.
Targi EDU-Opole skierowane są do młodzieży poszukującej oferty kształcenia i zajęć pozaszkolnych, dyrektorów szkół, nauczycieli i pracowników placówek edukacyjnych, osób chcących zapoznać się z ofertą uzupełniającej  edukacji  i doskonalenia zawodowego oraz w celu  podniesienia kwalifikacji zawodowych, jak również  osób poszukujących możliwości rozwijania swoich pasji i zainteresowań.
Targom towarzyszyć będzie bogaty program dodatkowy  skierowany  zarówno do  kadry dydaktycznej jak i przede wszystkim dla młodzieży.
Zapraszamy.Pragnę Państwa poinformować, że termin targów edukacyjnych Edu Opole 2017 zostaje zmieniony na 9-10.05.2017 r. Zmiana ta spowodowana jest koniecznością dostosowania, do dnia 31 marca br. przez organy prowadzące,  planów sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz publicznych szkół ponadpodstawowych do nowego ustroju szkolnego, w tym dokonanie zmian nazw szkół. Ponadto kolejna przesłanką przemawiającą za ww. zmianą jest fakt, że terminy rekrutacji do ww. szkół, które określone będą w Zarządzeniu Opolskiego Kuratora Oświaty, znane będą dopiera po 15 kwietnia br.  Uprzejmie informuję, że powyższe działania wynikają z zapisów opublikowanej ustawy z dnia 14.12.2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60). Wierzę, że zmiana terminu spowoduje, że będziecie Państwo mogli bardziej się przygotować do tegorocznej edycji, a przede wszystkim będziecie posiadać wszelkie niezbędne informację, które umożliwią odpowiednią prezentację wśród uczniów szkół gimnazjalnych odwiedzających targi Edu Opole.